نیاز به صادرات حداقل ۲۰ هزار تن مرغ در ماه

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه ماهیانه حداقل ۲۰ هزار تن مرغ از کشور صادر شود تا مشکلی در بازار ایجاد نشود، گفت:صادرات مرغ به افغانستان همچنان متوقف و به عراق بسیار کند است.

محمد یوسفی با بیان اینکه مشکل صادرات مرغ به افغانستان هنوز حل‌نشده است، اظهار داشت: مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، مشکل بهداشتی نیست.

وی تصریح کرد: افغانستان عضو سازمان جهانی بهداشت دام نیست، بدین ترتیب این کشور ازنظر مسائل بهداشتی سختگیری نمی‌کند.

یوسفی، صادرات به عراق را مورداشاره قرارداد و افزود: روند صادرات به این کشور نیز همچنان کند است.

وی با بیان اینکه باید ماهیانه حداقل ۲۰ هزار تن مرغ از کشور صادر شود تا مشکلی در بازار ایجاد نشود، اضافه کرد: در غیر این صورت، بازهم قیمت‌ها به‌شدت افت می‌کند و شرکت پشتیبانی دوباره مجبور به جمع‌آوری مرغ مازاد تولیدکنندگان می‌شود.

یوسفی با اشاره به اینکه در حال شرکت پشتیبانی امور دام خرید مرغ مازاد را متوقف کرده و نیازی به قرارداد جدید در این زمینه نیست، ادامه داد: خریدی که در حال حاضر انجام می‌شود، بابت قراردادهای قبلی است.

به گفته وی، هم‌اکنون قیمت مرغ زنده به‌صورت نقدی بین ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان، به‌صورت مدت‌دار بین ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان، مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن بین ۶۳۰۰ تا ۶۴۰۰ تومان و نرخ مرغ آماده به طبخ در میادین میوه و تره‌بار ۶۳۷۰ تومان است.