مقدمات ورود مرغ منجمد به بورس کالا در حال انجام است

عرضه مرغ منجمد در بورس کالا برای اولین بار در حال پایه‌گذاری است و تنها ما شاهد عرضه مرغ گرم از طریق بازار بورس بوده‌ایم.

علیرضا ولی، مدیرعامل پشتیبانی امور دام در مورد عرضه مرغ منجمد از طریق بورس کالا، گفت: ما صحبت‌های مقدماتی برای عرضه مرغ منجمد انجام داده‌ایم تا مقدمات ورود آن به بورس کالا انجام شود.عملیات را انجام داده‌ایم تا در طی هفته‌های آینده این عمل اجرایی شود.

ولی افزود: صحبت‌های ما با تشکل‌ها خصوصی ادامه دارد و به پیشنهاد‌های ارائه‌شده فکر می‌کنیم. انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی پیشنهاد‌هایی را ارائه دادند که با در نظر گرفتن آن‌ها سعی داریم در طی هفته‌های آینده آن را اجرایی کنیم.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام تأکید کرد: تشکل‌ها و صنف‌ها قصد دارند مرغ منجمد را در بورس کالا عرضه کنند.

علیرضا ولی گفت: مشکلی برای دادوستد مرغ منجمد همانند مرغ گرم در بورس کالا وجود ندارد.

وی تشریح کرد: عرضه مرغ منجمد در بورس کالا برای اولین بار در حال پایه‌گذاری است و تنها ما شاهد عرضه مرغ گرم از طریق بازار بورس بوده‌ایم.

وی ادامه داد: مقدمات این کار در حال انجام است و مذاکرات بین انجمن‌های صنفی با بورس کالا و ما صورت گرفته و امید داریم که به نتیجه برسد.

ولی بیان کرد: برنامه اجرایی آن به‌زودی قطعی می‌شود و اجرای آن در حال بررسی است.

وی گفت: مقدار عرضه مرغ منجمد در بورس کالا سقف و محدودیتی ندارد و تا هر سقفی می‌تواند این کار صورت گیرد.