مرغداری‌های صنعتی پاک است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: درپایش و آزمایش های انجام شده هیچ موردی از بیماری آنفلوانزا در مرغداری های صنعتی کشور مشاهده نشده و پاک است.

مهدی خلج در مصاحبه با تابناک با اشاره به اینکه گوشت مرغ و تخم مرغ در مرغداری های صنعتی تحت نظارت بازرسان دامپزشکی تولید و عرضه می شود: شهروندان بدون هر نوع نگرانی گوشت مرغ و تخم مرغ مصرف کنند.

وی گفت: بیماری آنفلوانزای پرندگان براساس گزارش قبلی در یکی از روستاهای استان مازندران مشاهده شده است و این روستا نیز همچنان در قرنطینه سازمان دامپزشکی است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: زمانی که بیماری اتفاق می افتد برای احتیاط سیستم های پایش و مراقبت را ادامه می دهیم چون ویروس یک هفته دوره کمون دارد و پس از یک هفته فعال می شود.

خلج تاکید کرد: منطقه آلوده به بیماری بر اساس دستور العمل قرنطینه 21 روز تحت پایش قرار می گیرد.

وی گفت: هم اکنون همه چیز تحت کنترل سازمان دامپزشکی است و در مناطق اطراف روستایی که آنفلوانزا در آن مشاهده شد پایش و کنترل ادامه دارد.