محدودیت صادرات مرغ به افغانستان برداشته شد

 

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی بابیان اینکه در چندماهه گذشته صدور مرغ به افغانستان ممنوع شده بود، گفت: این محدودیت برداشته و اجازه صدور مرغ به افغانستان داده شد.

محمدعلی خاشی چهارشنبه‌شب در شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، با اشاره به مشکلات موجود در بازارچه‌های مرزی، اظهار کرد: به نیازهای نیروها و کارکنان در مرزها توجهی نمی‌شود.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در چندماهه گذشته صدور مرغ به افغانستان ممنوع شده بود، اظهار کرد: این محدودیت نیز برداشته و اجازه صدور مرغ به افغانستان نیز داده‌شده است.

وی با اشاره به واردات استان در هفت‌ماهه نخست سال جاری، بیان کرد: واردات استان در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری ۵۶۹ هزار و ۸۳۰ دلار بوده است.

ماهگلی افزود: این واردات شامل برنج، شاهدانه، گوسفند زنده و تخم سپند است.