مجمع عادی کشتارگاه صنعتی و بسته‌بندی طیور ماکیان گلستان زمین برگزار شد

مجمع عادی بطور فوق العاده کشتارگاه صنعتی و بسته‌بندی طیور ماکیان گلستان زمین با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۴ با حضور سهامداران برگزار گردید.