قیمت گوشت مرغ در بازار (۴ تیر ۹۹) + جدول

قیمت مرغ امروز بدون تغییر خاصی نسبت به روز قبل عرضه شد.

قیمت انواع مرغ در ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

نوع مرغ

قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۱۹,۸۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۲۳,۲۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۲۳,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۲۱,۴۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

۲۱,۶۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۲۰,۷۰۰

بال کبابی ساده – بدون نوک بال

۱۸,۳۰۰

بازوی کبابی ساده

۱۷,۵۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۱۷,۹۰۰

فیله مرغ

۳۲,۴۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۶,۵۰۰

شنیتسل بدون آرد

۲۵,۵۰۰

جوجه چینی

۳۱,۱۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۲۶,۸۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۲۱,۸۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۲۰,۵۰۰

مرغ کنتاکی

۲۰,۵۰۰

دل مرغ پاک کرده

۶,۹۰۰

جگر مرغ

۳,۸۰۰

سنگدان مرغ

۶,۶۰۰

پای مرغ

۵,۹۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۳۵,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۱۶,۵۰۰

بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)

۳۴,۰۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

۱۰,۵۰۰

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

۱۲,۹۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

۱۲,۹۰۰

بوقلمون ساق با پوست

۲۸,۸۰۰

بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر)

۲۶,۹۰۰

بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان

۳۷,۰۰۰

بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان

۲۴,۵۰۰

بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان

۳۱,۰۰۰

بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر)

۲۹,۹۰۰

جگر پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هر بسته)

۱۲,۵۰۰

دل پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هر بسته)

۱۵,۰۰۰