فروش مرغ با قیمت کم با معدوم سازی فرقی ندارد

سخنگوی کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی می‌گوید وقتی سن و وزن مرغ افزایش می‌یابد، می توان آن را کشتار و منجمد کرد، به صورت قطعه بندی شده به بازار عرضه کرد یا به مصارف صنعتی رساند و دیگر نیاز به معدوم سازی و زنده به گور کردن نیست.
حبیب اسدالله‌نژاد اظهار کرد: وقتی جوجه یکروزه تولید می‌شود، اگر به دست پرورش دهندگان یا مرغداری‌ها نرسد بایستی معدوم شود و این اتفاق رایجی است اما در مورد مرغ اینگونه نیست، زیرا اگر سن و وزن مرغ افزایش یابد می‌توان مرغ را قطعه‌بندی کرد یا به کشتارگاه فرستاد و سپس آن را منجمد کرد یا به مصارف صنعتی رساند؛ بنابراین اینگونه اظهار نظرها غیرکارشناسی و نادرست است.
وی ادامه داد: اما می‌توان گفت که فروش مرغ با این قیمت برای مرغداران چیزی کمتر از معدوم سازی نیست، زیرا آنها متحمل خسارتهای بسیاری شده اند و بسیاری از تولیدکنندگان در معرض ورشکستگی هستند.
سخنگوی کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: متاسفانه دولت فقط حمایت لفظی کرده است و هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده است. مقصر همه این مشکلات نیز کارگروه تنظیم بازار است، زیرا دستور افزایش تولید ماهیانه جوجه یکروزه و به تبع آن تولید مرغ در کشور را بیش از نیاز معمول داده بود.