فرایند تولید خمیر مرغ کاملاً بهداشتی است

 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر صحت و سلامت تولیدات خمیر مرغ، گفت: در خصوص معیارهای میکروبی و شیمیایی بین سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد اختلاف‌نظر وجود دارد که در آینده نزدیک رفع می‌شود.

مهدی خلج در خصوص نگرانی‌های موجود درباره کیفیت خمیر مرغ مصرفی برای تولید سوسیس و کالباس، گفت: در همه دنیا اعم از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی خمیر مرغ به‌عنوان محصولی بهداشتی تعریف‌شده و لذا مصرف می‌شود، در کشور ما نیز خمیر مرغ از مرغ پایان دوره‌، پس از اتمام دوران رشد در کشتارگاه‌های صنعتی گوشت طیور تحت نظارت کارشناسان بهداشتی سازمان دامپزشکی، استحصال و پس از خارج کردن امحاء و احشای آن، تهیه، تولید و بسته‌بندی می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با یادآوری اینکه خمیر مرغ برای مصرف انسانی مناسب است، تصریح کرد: ماده اولیه خمیر مرغ از مرغ تخم‌مرغ گذار است، این ماده یا به‌صورت گوشت مرغی به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد و یا به خمیر مرغ تبدیل می‌شود.

وی افزود: در خصوص این فرآورده گوشتی وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی برای تبدیل به خمیر مرغ به توافق رسیده‌اند، اما در خصوص آیین کار و برخی معیارهای میکروبی و شیمیایی اختلاف‌نظر وجود دارد که در جلسات آتی، موردنظر قرار خواهد گرفت.

خلج یادآور شد: مصوبات و اقدامات سازمان دامپزشکی بر اساس معیارهای جهانی علمی و مرتبط با آن‌هاست، آنچه اعلام می‌شود دارای پایه اصولی و بهداشتی است لذا خمیر مرغ بخشی از تولیدات و محصولات طیور است که باید مورداستفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی به لحاظ قانونی موظف به تشخیص اصول بهداشتی خمیر مرغ است، گفت: سازمان دامپزشکی به دنبال ایجاد تفاهم و حل مشکلات مردم است، در این مدت و تا سررسید تفاهم نهایی تولیدات خمیر مرغ برای فرآورده‌هایی چون سوسیس و کالباس استفاده می‌شود و کار متوقف نشده ولی چون حجم تولید بیش از اسکلت مرغ گوشت گیری شده است لذا خمیر مرغ راه میان بری است که استفاده را تسهیل و تسریع می‌کند.

وی گفت: افزایش کیفیت و سلامت فراورده‌های گوشتی حرارتی زیر نظر مسئولیت سازمان غذا و دارو است و سازمان دامپزشکی تنها در ارائه مواد اولیه که ریشه پروتئینی حیوانی دارد موظف به نظارت و بررسی است، درواقع با توجه به گزارش سازمان‌های نظارتی سازمان دامپزشکی هیچ مشکلی در فرآورده‌های گوشتی و مرغی وجود ندارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، یادآور شد: اینکه گفته می‌شود از گوشت‌های فاسد و یا حیوانات غیرمجاز در سوسیس و کالباس استفاده می‌شود تنها یک بحث انحرافی است چراکه از گوشت حیواناتی که خارج از اصول علمی و تحت نظارت است استفاده نمی‌شود.