عید نوروز مبارک

بوی جان می‌آید اینک از نفس‌های بهار

دست‌های پرگل‌اند این شاخه‌ها، بهر نثار

با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”

با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ”

شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید

تا جهان باقی است این آئین جهان‌افروز باد . . .