صدور بی‌رویه مجوز، مرغداری‌ها را نابود می‌کند

‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان با انتقاد شدید از صدور بی‌رویه مجوز مرغداری گفت: ورشکستگی دومین صنعت کشور رقم خواهد خورد.

حبیب اسدالله نژاد، گفت: صدور مجوزهای بی‌رویه در صنعت به‌عنوان یکی از عمده‌ترین دلایل بحران صنعت مرغداری است.

وی افزود: دولت در سال ٨٩ به این نتیجه رسید که باید زنجیره تولید ایجاد کند و از سوی دیگر شروع به صدور مجوز خرد کرد، درحالی‌که این سیاست یک بام و دو هوا باهم همخوانی ندارد.

اسدالله‌نژاد با انتقاد شدید از صدور بی‌رویه مجوز مرغداری بدون در نظر گرفتن بازار مصرف ادامه داد: دولت با صدور مجوز‌ها و تسهیلات آسان صرف بر ایجاد اشتغال مرغداران را به سمت قربانگاهی برد که برایش ایجادشده بود و اگر تدبیر آنی اندیشیده نشود، ورشکستگی دومین صنعت کشور رقم خواهد خورد.

وی ضمن انتقاد از سیاست‌های غلط شرکت پشتیبانی گفت: سالیانه بالغ‌بر 600 میلیارد تومان یارانه‌ای که دولت به پشتیبانی می‌دهد، حیف‌ومیل می‌شود و حاصل آن نه به مردم می‌رسد و نه به دهک‌های پایین جامعه‌.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان تأکید کرد: لازم است این یارانه در قالب ردیف بودجه تعریف و صرف صادرات بیش از 300 هزار تن مرغ شود تا مشکل انباشت مرغ و ضررهای سریالی مرغداران برطرف شود.

رئیس انجمن صنفی مرغداران گیلان گفت: دست‌های پشت پرده ارزانی مرغ را مدیریت می‌کنند و بخش حاکمیتی بر وجود این افراد اشراف دارد و باید ورود کند و افراد انگشت‌شماری را که قیمت‌گذاری می‌کنند را طرد و قیمت‌گذاری را به انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌ها واگذار کنند.