صادرات تخم‌مرغ به مرز 150 تن رسید

 

دبیر کانون پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار گفت: در حال حاضر صادرات به سبب اربعین حسینی با کنترل تردد از سوی عراق دچار محدودیت شده به‌طوری‌که میانگین روزانه 150 تن صادر می‌شود.

فرزاد طلا کش دبیر کل پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار در خصوص صادرات تخم‌مرغ اظهار داشت: با توجه به مسائل امنیتی و برپایی اربعین حسینی صادرات تخم‌مرغ به عراق کاهش پیداکرده اما به افغانستان صورت می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر صادرات با کنترل تردد از سوی عراق دچار محدودیت شده به‌طور میانگین صادرات از 450 تن به 150 تن در روز رسیده است.

طلا کش با اشاره به قمت تخم‌مرغ گفت: قیمت تخم‌مرغ متأثر از عرضه و تقاضا است و با توجه به اینکه مازاد زیادی از تولید مواجه هستیم اکنون قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری به‌طور متوسط کیلویی سه هزار و 500 تومان است و از طرفی پیش‌بینی می‌شود که با کاهش میزان صادرات تا بعد از اربعین حسینی تا حدودی دیگر نیز قیمت‌ها کاهش یابد.

وی با اشاره به حذف مرغ‌های پیر تخم‌گذار بیان کرد: در حال حاضر حداکثر 2.5 میلیون قطعه مرغ از چرخه تولید خارج شدند و درحالی‌که بیش از 6 میلیون قطعه مرغ باید از چرخه تولید حذف شوند که متأسفانه به سبب عدم تعهدات دولت و سرمایه گذرای مرغداران این امر صورت نگرفته و موجب شده مرغ‌های پیر به روند تولید خود که منجر به مازاد تولید است ادامه دهند.