ذرتهای منقضی شده بندر امام در مسیر تولید الکل صنعتی در اصفهان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ذرت های تاریخ مصرف گذشته در بندر امام خمینی(ره) با سنجش و آنالیز میزان آفلاتوکسین در مسیر تولید الکل صنعتی قرار می گیرد.
سید حسن قاضی عسگر با اشاره به سنجش و آنالیز میزان آفلاتوکسین ذرت‌های منقضی شده بندر امام خمینی (ره) در آزمایشگاه‌های مرجع اصفهان اظهار داشت: در دو دوره زمانی ذرت‌هایی وارد کشور شد که میزان آفلاتوکسین آنها محل مناقشه سازمان استاندارد کشور و دامپزشکی قرار گرفت و مقرر شد مقداری از این ذرت‌ها در آزمایشگاه مجهز و با نظارت دقیق متخصصان در استان اصفهان آنالیز شود.
وی افزود: طی مراحل نمونه گیری و در نهایت دقت ۲۰ هزار تن از این ذرت‌ها آلوده بودند که با دستگاه‌های مجهز به تکنولوژی روز امحاء می‌شود.

۱۰۰ هزار تن ذرت‌ها با حد مجاز آفلاتوکسین
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه ذرت‌های امحا شده یا سوزانده می‌شوند و یا برای درختان غیرمثمر کود می‌شود، گفت: در بررسی‌های به عمل آمده صدهزار تن از محموله ذرت‌های واردشده به کشور دارای آفلاتوکسین در حد مجاز بوده که با توجه به اینکه تاریخ مصرف این ذرت‌ها گذشته است، در مسیر بهره برداری الکل صنعتی قرار می‌گیرد.
وی افزود: اتانول صنعتی برای تولید ترکیبات شیمیایی که به عنوان حلال در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی نقش دارد، در اختیار کارخانه‌های مربوطه قرار خواهد گرفت.

تولید الکل صنعتی با نظارت صنایع دفاع استان اصفهان
قاضی عسگر اشاره‌ای هم به تفاله ذرت‌های آفلاتوکسین در حد مجاز داشت و تصریح کرد: مسئولیت عملیات بهره برداری از ذرت در مسیر تولید الکل صنعتی زیرنظر بخش شیمیایی صنایع دفاع استان اصفهان است وبا نظارت بسیار دقیق انجام می‌شود و این تفاله‌ها در آنالیزهای متعدد یا به مصرف خوراک دام می‌رسد و یا در مسیر تولید کاغذ و نئوپان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: شرکت زیست فرآورده سپاهان تولید کننده سهم اعظم الکل طبی در استان اصفهان است و نقشی در روند تولید الکل صنعتی از ذرت‌های با حد مجاز آفلاتوکسین ندارد.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر ارزش افزوده الکل صنعتی حاصل از ذرت‌های با حد مجاز آفلاتوکسین منقضی شده عنوان داشت: این اقدام در جهت افزایش تولید الکل صنعتی در سطح کشور انجام خواهد شد و مخاطره جانی و محیط زیستی نخواهد داشت.