دولت ساز و کاری برای تولیدکنندگان مرغ بیندیشد

دولت ساز و کاری برای تولیدکنندگان مرغ بیندیشد
تصویر:نورمحمد تربتی نژاد عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: معدوم کردن جوجه ها به تبع پایین آمدن قیمت مرغ و گوشت بوده است.
نورمحمد تربتی نژاد عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به معدوم سازی جوجه‌ها، اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی می تواند به این موضوع ورود و آنرا بررسی کند.
وی ادامه داد: کاهش قیمت مرغ باعث شده تا پرورش دهندگان و تولیدکنندگان جوجه دست به چنین کاری بزنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه به دلیل نبود ساز و کار مناسب برای خرید محصولات تولیدکنندگان و دامداران از سوی دولت شاهد بروز چنین اتفاقاتی هستیم،  گفت: دولت باید ساز و کارهایی هنگام کاهش و یا افزایش قیمت ها داشته باشد تا تولیدکنندگان مجبور به انجام اینگونه اقدامات نشوند.
تربتی نژاد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا اینگونه اقدامات جهش تولید را زیر سوال نمی برد، تصریح کرد:  معدوم کردن جوجه ها به تبع پایین آمدن قیمت مرغ و گوشت بود و در جهت زیر سوال بردن جهش تولید نبوده است.
وی با تشریح اقداماتی که منجر به بروز چنین اقداماتی می‌شود، گفت: نوسانات قیمت تولیدات کشاورزی یکی از دلایل چنین اتفاقاتی است که باید در این باره خرید‌های تضمینی توسط «شرکت پشتیبانی امور دام کشور» صورت گیرد.
عضو کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس، «نبود ساز و کار‌های حمایت از تولید کننده» و «نبود ساز و کار‌های پایدار صادرات» را از دیگر عوامل یاد شده دانست و تاکید کرد: ساز و کار‌های پایدار صادراتی باید در تمام اقلام وجود داشته باشد تا در شرایط افزایش و یا کاهش تولید به کار گرفته شوند