دعوت به مجمع عمومی سالانه کشتارگاه طیور ماکیان گلستان زمین

مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت کشتارگاه صنعتی و بسته‌بندی طیور ماکیان گلستان زمین در ساعت 12 روز پنج‌شنبه مورخ 25/04/94 در مکان سالن آمفی‌تئاتر ساختمان سرپرستی موسسه اعتباری آرمان (امید جلین) واقع در شهر جلین برگزار خواهد شد.

لذا از کلیه سهامداران دعوت به عمل می‌آید تا در این جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

گزارش هیئت‌مدیره و بازرس
تائید صورت‌های مالی سال 93
تصویب بودجه پیشنهادی سال 1394
انتخاب بازرس
سایر موارد

لازم به یادآوری است:

این مجمع با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند رسمیت میابد.
حضور توأم سهامدار و نماینده تام‌الاختیار وی در مجمع عمومی ممنوع است.