دستور توقف واردات ذرت‌های آلوده به کشور

پس از 3 سال، ممانعت و تحمل فشارهای زیاد از سوی افراد سودجو، رئیس‌جمهور دستور توقف واردات ذرت‌های آلوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به توقف و ترخیص نشدن ذرت های آلوده در گمرک بندر امام، گفت: در سال 1395،  120 هزار تن ذرت وارد بندرامام شد که با کنترل و انجام آزمایش های متعدد، وجود سم آفلاتوکسین بالای این محموله به اثبات کارشناسان استاندارد رسید و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد.
نیره پیروزبخت، با بیان اینکه، درصورت عدم انطباق محصولات با استانداردها، محموله باید به کشور مبدا مرجوع شود افزود: صاحبان کالا درصدد بودند که به طرق مختلف کالا را از گمرک ترخیص و وارد کشور کنند.
پیروزبخت با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و ورود دستگاه های مختلف نظارتی در این زمینه تصریح کرد: بیش از 2 هزار آزمایش برروی این ذرت ها انجام گرفت که همه حاکی از غیراستاندارد بودن و مضر بودن این محموله بر سلامت مردم بود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در همین زمینه ادامه داد: بعد از 3 سال ماندگاری این محموله در گمرک بندرعباس ، به علت شرایط جوی میزان این سموم بیشتر شد.
وی با بیان اینکه، ذرت محصولی است که برای خوراک دام و خوراک انسان مصرف می شود گفت: ذرت هایی که آلوده به سم آفلاتوکسین است اگر به مصرف دام شیری و پروایی برسد ، شیر و گوشت دام نیز آلوده به آن سموم خواهد شد.
وی گفت: با ارایه گزارشی از وضعیت این کالا در گمرک به رییس جمهور، خواستار تعیین تکلیف وظایف دستگاه ها درخصوص این محموله شد.
پیروزبخت با اشاره به اهتمام دولت به سلامت، ایمنی و استاندارد کالا اظهار داشت: رییس جمهور تکلیف کردند که اگر این محموله مرجوع نشود باید امحا شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: دستور رییس جمهور برای اجرا به همه دستگاه ها از جمله سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.