حال بد این روزهای صنعت مرغداری

رئیس هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه ایران با اعلام شرایط نامناسب تولید در سطح کشور همکاری شرکت پشتیبانی امور دام در خرید نقدی و دو شیفته شدن فعالیت کشتارگاه ها برای کشتار واحدهای مادر با سن بالا را سریع ترین راه جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و بسامان رساندن صنعت دانست.
مهندس فارغی اعلام کرد: در سال گذشته مدیران تصمیم گیر با تصمیمات غیر کارشناسانه و بدون توجه به تذکرات تشکلها، صنعت مرغداری کشور را به سمت بحران سوق دادند و با تحمیل ضرر و زیان سنگین به تولید کنندگان، توان آنها را برای تولید گرفتند که این روند در انتهای سال گذشته با بیماری کرونا همراه گردید که خود تیر خلاصی بود به بدنه نحیف و ضعیف شده این صنعت.
وی با تاکید بر این که در شرایط موجود کشور ، تولید کنندگان این صنعت همراه با کادر درمانی و بهداشتی کشور برای تامین عذای مردم و رنگین نگاه داشتن سفره مردم همچنان به تولید خود ادامه داده اند و ریسک بیماری کرونا را پذیرفته اند وجان به کف در محل کار خود حاضرند ادامه داد : اما بابت این همکاری جانانه بدلیل کاهش تقاضای ناشی از بسته بودن رستوارنها و کاهش شدید مسافرتها و افت فیمت، متاسفانه قیمت ناعادلانه جوجه و مرغ موجب زدن ضرر و خسارت سنگینی به تولیدکنندگان گردید بطوریکه بخش مرغ مادر در یکماه حدود ۲۰۰میلیارد تومان و بخش گوشنی کشور حداقل ۳۵۰میلیارد تومان در ماه متحمل ضرر شده اند که با ادامه وضع موجود میزان ضرربیش از ۱۶۰۰میلیارد خواهد شد.

فارغی اضافه کرد : بر اساس برنامه ریزی معاونت امور دام وزارت جهاد در نیمه دوم سال گذشته، با وجود عدم تقاضای کافی، تولید جوجه یکروزه 10 الی 15 درصد افزایش داشت که موجب می شود در شش ماه اول امسال ( 1399 )  ماهیانه ۱۳۵میلیون جوجه یکروزه در کشور  تولید گردد که با شرایط موجود، حداقل ماهانه ۳۵ میلیون قطعه جوجه یکروزه در ماه مازاد تولید جوجه خواهیم داشت که البته این افزایش تولید در فروردین ماه رقمی بالاتر از 50 میلیون قطعه میباشد.
وی پیشنهاد عاجل برای حل سریع موضوع و برطرف نمودن مشکلات تولیدکنندگان و ثبات در صنعت مرغداری کشور را  اجبار به کشتار واحدهای مادر با سن بالای 52 هفته و پرداخت 50 درصد وجه قیمت جوجه بعنوان کمک از طرف دولت و 50 درصد توسط تولید کننده دانست و اعلاک کرد که در این صورت با 80 میلیارد تومان یا تحویل ۷۰هزارتن ذرت از خسارت ۱۶۰۰میلیاردی جلوگیری خواهد شد.
فارغی گفت : با توجه به شرایط ویژه پیش آمده، دولت کشتارگاهها را موظف به کار در دو شیفت کند که یک شیف فعالیت آنها فقط مربوط به کشتار مرغ مادر باشد و همچنین شرکت پشتییانی موظف به خرید و پرداخت وجه و نگهداری این مرغها باشد تا کمکی به نقدینگی مرغدارگردد

رئیس هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه کشور هشدار داد که اگر دولت تن به این تصمیمات ندهد قطعا شاهد ورشکستگی تعدادکثیر وکمبود گوشت مرغ در نیمه دوم خواهی بود
فارغی در انتهای سخنان خود اظهار داشت : دسترسی به نهاده ها من جمله ذرت و کنجاله سویا بسیار سخت و گاها غیر ممکن است هر چند این مشکل قبلا هم بوده ولی با بروز کرونا و مشکلات حمل و نقل و قرنطینه و ماندن مرغ ها در سالن، این مشکل چندین برابر شده و مرغهای داخل سالن قادر به ادامه حیات نخواهند بود و اگر به داد مرغداران نرسیم شاهد اتفاقات غیر قابل جبران  و خروج آنها از چرخه تولید و کمبود شدی گوشت مرغ در آینده ای بسیار نزدیک خواهیم بود.