ثبات قیمت مرغ در راستای تعادل عرضه و تقاضا

 

عظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره قیمت مرغ اظهار داشت:درواقع مردم در ابتدای ماه یک سری اقلام را به‌عنوان خرید ماهانه خود در نظر می‌گیرند که به طبع کشش مناسبی در بازار ایجاد می‌شود و از سویی مسلماً عرضه و تقاضا تا حدودی می‌تواند موجب کنترل و ثبات قیمت‌ها شود.

وی افزود: افزایش قیمت در ابتدای ماه به سبب کاهش عرضه نبوده زیرا مرغداران در تولید و کاهش عرضه نداشته‌اند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در ادامه خاطرنشان کرد: درواقع مرغداران با نگهداری مرغ در سالن‌های خود ضریب تبدیل از 1.7 الی 1.8 چهل‌روزگی به ضریب دو در پنجاه‌روزگی می‌رسانند درحالی‌که اگر قیمت جوجه مناسب باشد هیچ مرغدار گوشتی مرغ خود را نگهداری نمی‌کند و با وزن پایین به بازار عرضه خواهد کرد.

حجت تصریح کرد: اگر در جامعه با تبلیغات مردم به مرغ‌های وزن پایین تمایل پیدا کنند درنهایت مرغداران با چالش انباشتگی تولید مواجه نخواهند شد زیرا اگر جوجه یک‌روزه از عدد خاصی بالاتر رود این امر می‌تواند مسبب افزایش 15 تا 20 هزار تنی با تعداد خاصی جوجه شود.