تولید گوشت مرغ افزایش یافت

رئیس اتحادیه مرغ،تخم‌مرغ و ماهی‌فروشان زنجان با اشاره به افزایش 15 درصدی تولید مرغ گرم در زنجان گفت: با توجه به افزایش تولید قیمت مرغ تا 13 هزار و 650 تومان کاهش یافته است.
سید ناصر رمضانلو در زنجان اظهار کرد:قیمت مرغ گرم طی روزهای گذشته به 13 هزار و 650 تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه مرغ،تخم‌مرغ و ماهی‌فروشان زنجان با بیان اینکه پیش از این قیمت مرغ گرم به 13 هزار و 850 تومان هم رسیده بود، تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید،قیمت مرغ تا 13 هزار و 650 تومان کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه میزان تولید در حدود 15 درصد افزایش یافته است ولی مصرف تغییر آنچنانی نکرده است،گفت: میزان روزانه مصرف مرغ در زنجان حدود 60 تا 70 تن است.
رمضانلو با اشاره به صادرات میزان اضافی تولید به سایر استان‌ها بیان کرد:استان‌های کردستان،البرز و تهران مقاصد صادرات مرغ هستند.
رئیس اتحادیه مرغ،تخم‌مرغ و ماهی‌فروشان زنجان با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا موضوع مهمی در قیمت مرغ محسوب می‌شود،تصریح کرد: این دو ارتباط مستقیمی باهم دارند و به هر میزان که عرضه بیشتر باشد،قیمت کاهش و در صورتی که عرضه کم و تقاضا بیشتر باشد،قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد:البته چند روزی است که تولید افزایش یافته است اما به علت ثابت بودن تقاضا،قیمت مرغ نیز همچنان ثابت است.