تولیدکنندگان مرغ رغبتی برای صادرات ندارند/سود صادرات کم است

مازاد تولید در داخل کشور را می‌توان از طریق صادرات جبران کرد؛ اما باید به بازارهای هدف و نیاز این بازار‌ها توجه کرد.

رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران گفت: با توجه به اینکه کشور با مازاد عرضه مرغ مواجه است تولیدکنندگان شرایط مساعدی ندارند.

محمد یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ذخیره استراتژیک مرغ در کشور اظهار کرد: این ذخیره‌سازی شاید بخشی از مازاد مرغ در کشور را جبران کند؛ اما مسئله اصلی این است که ذخیره استراتژیک نیز تاریخ‌مصرف خاصی دارد. در حدود ۱۴۰ هزار تن گوشت مرغ از تولیدکنندگان خریداری‌شده است که این مقدار مرغ دارای تاریخ انقضا است؛ بنابراین این ذخایر باید به مصرف برسند.

وی در رابطه با استفاده از خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی اظهار کرد: مصرف خمیر مرغی که به‌درستی تهیه شود هیچ مشکل و ضرری نخواهد داشت.

یوسفی در خصوص وضعیت نامناسب تولیدکنندگان مرغ اظهار کرد: مازاد تولید در داخل کشور را می‌توان از طریق صادرات جبران کرد؛ اما باید به بازارهای هدف و نیاز این بازار‌ها نیز توجه کرد.

رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران تأکید کرد: مازاد صادرات مرغ برای تولیدکننده با توجه به مازاد عرضه در بازار داخلی خوب است؛ اما متأسفانه این کار با سود کمی انجام می‌پذیرد بنابراین تولیدکننده رغبت کمی به صادرات دارد و از طرفی هزینه تولید و مازاد آن موجب وضعیت نامناسب درزمینهٔ تولید این محصول در کشور شده است.