توافق سازنده برای خرید و جمع‌آوری گوشت مرغ

 

در پی کاهش شدید قیمت گوشت مرغ طی ماه‌های گذشته و ادامه این روند، درنهایت شرکت پشتیبانی امور دام پس از چند جلسه بحث و مذاکره با تشکل‌های مرغداری روز پنجشنبه گذشته در یک فضای تفاهم‌آمیز خرید، جمع‌آوری و ذخیره گوشت مرغ را آغاز کرد.

خبرنگار ما در گفتگویی اختصاصی با مهندس حسن‌زاده رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی در مورد چگونگی فرایند اجرایی این تفاهم‌نامه و اقدامات شرکت پشتیبانی سؤال کرد. حسن‌زاده گفت: آنچه قرار است اجرایی شود خرید مرغ توسط اتحادیه سراسری با هماهنگی‌های لازم با تشکل‌های موسوم به زنجیره‌هاست که موضوع خرید و جمع‌آوری یکدست صورت گیرد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه گفت: قرار شد که شرکت پشتیبانی با احتساب قیمت موجود نهاده‌ها یعنی تحویل به انبارهای استان و یک تخفیف 10درصدی از قیمت این نهاده به‌گونه‌ای که به نفع مرغداران باشد مرغ زنده را از درب مرغداری‌ها به‌صورت تهاتری خریداری کند، یعنی این تهاتر به‌گونه‌ای اجرا شود که یک کیلو گوشت مرغ زنده حداقل معادل 4 هزار و 100 تومان خریداری شود.

حسن‌زاده گفت: این قیمت گرچه مطلوب نیست ولی در شرایط بحران شدید سقوط قیمت گوشت تنها راه‌کار است مشروط به آنکه هماهنگی در خرید وجود داشته باشد و زنجیره‌های تولید گوشت مرغ در کنار و توأم با اتحادیه عمل کنند. بی‌نظمی در خرید، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی به همه طرف‌های درگیر آسیب می‌رساند.

حسن‌زاده در پاسخ به این سؤال که جزئیات اجرایی این طرح چیست، گفت: طرح جزئیات این اقدام به‌صورت عمومی الزامی ندارد، تمامی مرغداران می‌توانند با تشکل‌های خود در سطح تعاونی، اتحادیه‌های استانی و نهایتاً اتحادیه مرکزی برای چگونگی اجرا و نحوه تهاتر و یا دریافت قیمت گوشت مرغ تحویلی از درب مرغداری تماس بگیرند.

حسن‌زاده گفت: هدف از این اقدام ایجاد تعادل در تنظیم بازار گوشت مرغ است.