تلفات در مرغداری‌های ایران 3 برابر جهان

مدیر گروه جانوری دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز گفت: میزان تلفات در مرغداری‌های ایران 10.5 درصد گزارش‌شده درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و استاندارد جهانی این آمار دو تا سه درصد است.
سید مهدی بانان‌ خجسته اظهار کرد: مرغداری، صنعت حساسی نسبت به پرورش دام است چون تلفات مرغداری در قیاس با دامداری بیشتر است.
وی افزود: بهبود و اصلاح سطح زیرساختی و تسهیلاتی، افزایش کیفیت تولید را در پی دارد.
بانان‌خجسته با اشاره به یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیرساختی در صنعت مرغداری تشریح کرد: استانداردسازی وسایل نقلیه در حمل‌ونقل جوجه، مرغ زنده و تخم‌مرغ از مهم‌ترین بخش‌های زیرساختی در صنعت مرغداری است.
مدیر گروه جانوری دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز یادآور شد: ساختار سنتی و قدیمی از عوامل اصلی در کاهش راندمان تولید است که با اعمال تغییرات، تلفات در مرغداری‌ها کاهش می‌یابد چون تهویه، تصفیه هوا و ضدعفونی به شکل استاندارد تنظیم می‌شود.
وی با اشاره به مزایای کنترل بیماری و افزایش تولید افزود: کنترل بیماری‌ها نیز در کاهش تلفات و افزایش تولید نقشی تأثیرگذار دارد، در حال حاضر ارتباط خوبی بین سازمان دامپزشکی و مرغداری‌ها برقرار است و اکثر مرغداری‌ها مسئول فنی دارند و دامپزشک بر بهداشت، بیماری‌ها و تغذیه نظارت دارد ولی بازهم کار برای انجام زیاد است.
بانان‌خجسته افزود: در مورد کنترل بیماری‌های شایع می‌توانیم با اجرای برنامه ریشه‌کنی آن‌ها را مهار کنیم.
مدیر گروه جانوری دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز گفت: واکسیناسیون، نابودسازی و از بین بردن محصولات مرتبطی که در اشاعه بیماری‌ها نقش دارند در برطرف شدن بیماری‌های شایع نقشی بنیادین دارند.
وی گفت: ضایعات خوراک یا دانِ مرغ زیاد است، رطوبت زیاد در دان خوری ها، کپک‌زدگی دان و آلودگی به قارچ را در پی دارد.
بانان‌خجسته کاهش ضایعات را در کاهش هزینه‌های تأثیرگذار دانست و ادامه داد: با استانداردسازی جایگاه و محل نگهداری و کاهش ضایعات، هزینه تولید نیز کاهش می‌یابد.
مدیر گروه جانوری دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز یادآور شد: افزایش کیفیت تجهیزاتی از قبیل دان خوری ها، آب‌خوری‌ها و قفس‌های نگهداری در واحدهای تخم‌گذار در کاهش ضایعات در مراکز تولید تأثیرگذار هستند.
به گفته وی آموزش مداوم به دست‌اندرکاران صنعت طیور، افزایش مهارت و همچنین افزایش درک عمومی از شغل با فراگیری دوره‌های آموزشی تحقق می‌یابد چراکه بهبود مدیریت و دانش کافی، تولید را بهبود می‌بخشد.