اجرانشدن مصوبه دولت برای خرید تضمینی دام زنده

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: مصوبه دولت در زمینه خرید تضمینی دام زنده قیمت گوشت را در بازار بالا برده اما تاکنون این مصوبه اجرا نشده است.
سیداحمد مقدسی با بیان اینکه دام زنده با کاهش قیمت حدود چهار هزارتومان مواجه بوده و مجدداًً نرخ هر کیلوگرم از آن به ۲۳ هزارتومان رسیده است، گفت: دام‌ها روی دست تولیدکننده مانده و حتی به این قیمت نیز به زحمت خریداری می‌شود. وی ادامه داد: مصوبه دولت در زمینه خرید تضمینی دام زنده قیمت گوشت را در بازار بالا برده اما تاکنون این مصوبه اجرا نشده است. رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران از ممنوعیت صادرات شیرخشک در شرایط فعلی کشور انتقاد کرد و گفت: فقط اجازه صادرات شیرخشک به سوریه را صادر کرده‌اند که سوریه هم توان جذب این همه شیرخشک را ندارد. مقدسی با بیان اینکه بحث آفلاتوکسین باعث کاهش فروش کارخانجات لبنی شده است، اظهار داشت: به همین دلیل کارخانجات نیز با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند مطالبات دامداران را به موقع تسویه کنند. وی با‌ اشاره به اینکه به‌دلیل شیوع کرونا در کشور، عراق نیز مرزهای صادراتی را به روی ایران بسته است، تصریح کرد: بنابراین در صادرات لبنیات نیز با چالش مواجه شده‌ایم.