۸۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند

به گزارش ایرنا، سید محمد هادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی روز پنجشنبه در فضای مجازی نوشت: گزارش همکارانم از اقصی نقاط کشور نشان‌دهنده استقبال بی‌سابقه از مشوق‌های مالیاتی است و تا به امروز بیش از ۸۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف، از طریق تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، بدون هیچ الزامی به تسلیم اظهارنامه، مالیات خود را پرداخت کرده اند.

وی در ادامه تکریم مودیان را وظیفه قطعی سازمان امور مالیاتی دانست.