گلایه مرغداران از دولت

دبیر کانون مرغداران کشور گفت:درحالی که قیمت مرغ زنده ۲ هزار و ۵۰۰ تومان زیر قیمت تمام شده به فروش می رسد شرکت پشتیبانی امور دام نیز اقدام به توزیع مرغ منجمد (تنظیم بازاری) کرده است.
پرویز فروغی اظهار کرد:قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده به 6 هزار و 900 تومان کاهش یافته و زیر قیمت عرضه می شود در عین حال شرکت پشتیانی امور دام اقدام به توزیع مرغ منجمد در برخی از استانها مانند همدان و تهران کرده است.
وی افزود:وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ زنده را بر اساس هزینه های تولید (با در نظر گرفتن تامین نهاده ها به قیمت دولتی) 8800 تومان و کشته را 13 هزار تومان تعیین کرده اما بعد از گذشت یک ماه،وزارت صنعت،معدن و تجارت آن را ابلاغ نکرده است.
دبیرکانون مرغداران کشور ادامه داد:هزینه تولید مرغ زنده در کشور 9 هزار و 500 تومان است و مرغداران هر کیلوگرم مرغ را با 2 هزار و 500 تومان ضرر به فروش می رساند.
وی تصریح کرد:درحالی قیمت مرغ کشته در میدان بهمن 9 هزار تومان و زیر قیمت مصوب خود دولت است چرا شرکت پشتیبانی اقدام به توزیع مرغ منجمد 8 هزار و 500 تومانی میکند که منجر به کاهش دوباره قیمت می شود.
نمی‌توان به مرغ ها گفت صبر کنید تا خوراک به نرخ مصوب برسد
دبیر کانون مرغداران کشور اظهار داشت:در این شرایط مرغداران تنها 30 درصد از خوراک طیور خود را می توانند به قیمت مصوب دولتی تامین کنند و مجبور هستند بخش عمده نیاز خود را از بازار آزاد خریداری کنند؛زیرا به مرغ های خود نمیتوان گفت که صبر کنید تا خوراک به قیمت مصوب دولتی برسد. فروغی گفت:هرکیلوگرم ذرت را در بازار کمتر از هزارو 700 تومان و سویا را کمتر از 3 هزار تومان نمی توان تهیه کرد. ادعای انجمن مرغداران؛ قیمت تمام شده مرغ 13500 تومان است