کیفیت محصولات،‌ شرط تداوم صادرات به روسیه

یک عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آغاز صادرات محصولات لبنی و کشاورزی به روسیه گفت: برای تداوم این صادرات باید کیفیت تولیداتمان را بهبود ببخشیم.
غلامرضا نوری قزلجه، اظهار کرد: شرایط به وجود آمده در منطقه این فرصت را برای ما پیش آورده که بتوانیم بحث صادرات به روسیه به‌ویژه محصولات غذایی و کشاورزی را پیگیری کنیم. این مسئله یکی از ضرورت‌های امروز بخش کشاورزی ماست؛ هم برای توسعه بخش، هم ساماندهی بازار داخلی محصولاتمان ضروری بود چون دریکی دو سال اخیر با توجه به محدودیتی که برای صادرات به عراق پیش‌آمده بود،‌ تولیدکنندگان متضرر می‌شدند.
وی ادامه داد: برای تداوم صادرات،‌ باید اقداماتی را در حوزه سیاسی انجام دهیم که این شرایط فراهم است؛ در حال حاضر ازنظر سیاسی و مراوداتی که می‌توانیم با روسیه داشته باشیم مشکلی نداریم.
وی افزود: بحث بعدی به حوزه اقتصادی برمی‌گردد. وزارتخانه‌های اقتصادی ما باید ازنظر وابسته‌هایی که می‌توانند در روسیه داشته باشند حضور فعال داشته باشند؛ هم‌چنین نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند برخی کارها را تسهیل کنند. اتاق‌های بازرگانی و فعالیت تجار هم از یک بُعد می‌تواند کمک کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: از بُعد دیگر به کیفیت محصولاتی که در داخل داریم برمی‌گردد. برای تداوم این صادرات باید کیفیت تولیداتمان را بهبود ببخشیم؛ آن‌هایی که از کیفیت کامل برخوردار هستند حفظ کنیم و مابقی را ازنظر کیفیت و استانداردهای جهانی تقویت کنیم تا این شرایط ماندگاری داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر چنین نباشد ممکن است روسیه در شرایط فعلی از روی ناچاری با واردات کالاهای ما موافقت کند ولی اگر روابطشان با سایر کشورها بهبود پیدا کند می‌توانند به‌سرعت برای وارداتشان جایگزین پیدا کنند. به همین خاطر ما بایستی به کیفیت محصولاتمان توجه کنیم.