کاهش ۱۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی

مرکز آمار ایران: تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی در مقایسه با پاییز ۹۸، ۱۷.۶ واحد درصد کاهش دارد.
کاهش ۱۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری‌های صنعتیبه گزارش خبرگزاری صدا و سيما، مرکز آمار ایران اعلام کرد: تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۷،۲- درصد رسید که در مقایسه با فصل پاییز ۹۸ که (۱۰.۴ بوده)، ۱۷.۶ واحد درصد کاهش دارد.
در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط قلم”جوجه یک روزه” (۲۶.۳- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم ” تخم مرغ نطفه دار” (۲۰.۱ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۷،۰ درصد کاهش رسید که در مقایسه با فصل قبل (۱۴.۱)، ۲۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی از سوی تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۷، ۷.۰ درصد کاهش دارد.
در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم ” جوجه یک روزه ” (۲۳.۸- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم ” کود” (۷۱.۰ درصد) است.

تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۹،۴ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (که ۴۲.۲ درصد بود)، ۲۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم ” تخم مرغ خوراکی” (۲.۲- درصد) و بیشترین آن مربوط به “کود ” (۶۹.۵ درصد) است.

شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش روبه رو بوده است.
بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ۵۷،۸۳ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گیلان با ۴۸.۴۹ درصد کاهش است.
مقایسه شاخص کل استان‌ها در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که اکثر استان‌ها با کاهش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ۹۶،۳۷ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان گیلان با ۴۳.۲۴ درصد کاهش است.