کاهش قیمت مرغ در بازاراقتصادي

کرمان رصد – قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران 22 تا 24 هزار و900 تومان شد

قیمت مرغ که اواخر آبان و ابتدای آذرماه به هرکیلو 33 هزارتومان و در برخی مناطق به 37 تا 38 هزارتومان هم رسیده بود در حال حاضر روند کاهشی پیدا کرده است و براساس مشاهدات میدانی از برخی از محله های تهران قیمت هرکیلو مرغ گرم آماده طبخ در خرده فروشی ها برای مصرف کننده به 22 تا 24 هزار و900 تومان رسیده است.
بازار این محصول پروتئینی نشان می دهد که قیمت مرغ از ابتدای آذر تاکنون به طور میانگین 10 تا 12 هزارتومان کاهش یافته است.
همچنین قیمت مرغ گرم در میادین میوه و تره بار نیز 20 هزار و400 تومان و مرغ منجمد نیز 15 هزارتومان است.