پسری که 10 سال است به چاه حیاط زنجیرشده و با مرغ ها زندگی می کند

پسری که حالا 17 ساله شده است از 10 سال پیش با زنجیری بلند به چاه وسط حیاط زنجیر شده است ، زندان خانگی توسط فردی نانشاس لو رفت.

به گزارش پایگاه خبری نشان :

نمناک،بازهم تکرار رفتارهای نادرست با بیماران روانی توسط خانواده های چینی با توان مالی پایین خبرساز شد.