نگهداری گله‌های مرغ مادر گوشتی بالاتر از ۶۰ هفته ممنوع شد

بر اساس مصوبه کارگروه برنامه‌ریزی تولید، نگهداری گله‌های مرغ مادر گوشتی بالاتر از 60 هفته از ابتدای شهریور ممنوع و به کلیه استان‌ها ابلاغ شد.

این مصوبه به‌منظور بهبود بهره‌وری در تولید گرفته‌شده است. در متن این نامه که توسط حبیب امینی مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی به استان‌ها ابلاغ‌شده، آمده است: در صورت عدم رعایت، برابر مفاد مندرج در صورت‌جلسه مذکور اقدام خواهد شد.

مرغ مادر، مرغی است که از تخم نطفه‌دار آن برای تولید جوجه یک‌روزه استفاده می‌شود.