منتظر ارزانی تخم مرغ باشیم یا نه؟

قیمت هر شانه تخم‌مرغ در تهران با کمی کاهش به ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان رسیداما هنوز در مقایسه با نرخ مصوب ۲۶ هزار تومانی فاصله دارد.

قیمت تخم‌مرغ در بازار کمی کاهش یافته است هر چند که از هر شانه ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان به ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان کاهش یافته است اما هنوز با نرخ مصوب این محصول فاصله زیادی دارد.

این محصول در میادن میوه و تره بار شهرداری تهران نیز عرضه نمیشود و مدیر یکی از میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نیز در این ارتباط اظهارکرد: تخم‌مرغی به نرخ مصوب به میادین نمی‌آید دولت که فعلا برنامه برای توزیع به نرخ مصوب ندارد و مرغداران نیز حاضر نیستند محصول خود را به نرخ مصوب عرضه کنند.

 

در این ارتباط محمدرضا طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به آغاز توزیع تخم‌مرغ با نرخ مصوب در کشور اظهار کرد: مقرر شد، این شرکت و اتحادیه پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار برای توزیع گسترده تخم‌مرغ با نرخ مصوب در سازمان‌های میادین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارخانجات و مصارف عمده تخم‌مرغ اقدام کنند.

وی افزود: دفاتر شرکت‌های پشتیبانی امور دام در کل کشور موظف شده اند، نسبت به هماهنگی جهت خرید تخم‌مرغ از مرغداران با نرخ مصوب درب مرغداری و توزیع آن اقدام کنند.

بنابراین گزارش صادرات تخم‌مرغ در مقاطعی نیز بدون محدویت آزاد بود که باعث خروج بی‌رویه این محصول از کشور شد اما اخیرا این امر متوقف شده است.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی با موضوع تولید و توزیع کودهای فسفاته گفت: «براساس تصمیم اتخاذ شده، نرخ تخم‌مرغ از درب مرغداری هر کیلو ۱۲ هزار تومان، نرخ برای مصرف‌کننده هر کیلو ۱۴۵۰۰ تومان و عوارض صادراتی به ازاء هر کیلو ۲۵۰۰ تومان تعیین شد؛ بنابراین نرخ هر شانه تخم‌مرغ ۱۸۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده حدود ۲۶ هزارتومان خواهد بود.»

بنابراین گزارش گفتنی است که وزیر جهاد کشاورزی وعده داده بود که نرخ این محصول از شنبه ارزان و به نرخ مصوب عرضه شود اما این اتفاق هنوز محقق نشده است.