مرغ مازاد داریم، واردات نکنید

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده به ۱۲ هزار تا ۱۲۵۰۰ تومان کاهش یافته و از نرخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان دولت نیز ارزان تر شده است.
حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون انجمن های صنفی مرغداران گوشتی کشور با اشاره به کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار اظهار کرد: عرضه و تقاضا قیمت ها را در بازار تنظیم می کند به طوری که اکنون قیمت مرغ در بازار از نرخ مصوب 12 هزار و 900 تومانی کمتر شده است و به قمیت 12 هزار تا 12 هزار و 500 تومان به فروش می رسد این درحال است که چندی پیش تا 14 هزار و 500 تومان نیز افزایش یافته بود.
وی افزود: برخی از واحد های صنفی ممکن است مرغ را با قیمت های بسیار بالاتری به بهانه عرضه مرغ سبز یا مرغ قطعه بندی شده به فروش برسانند که این امر ملاک قیمت گذاری نیست و لازم است که اتحادیه مربوطه برخورد لازم را با واحد های متخلف داشته باشد.
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی مرغداران گوشتی کشور ادمه داد: قیمت منطقی که مرغداران برای فروش مرغ زنده در نظر گرفته اند با احتساب 10 درصد سود 9500 تومان است اما در حال حاضر نرخ مصوب خود دولت نیز رعایت نمی شود.
وی افزود: قیمت مرغ زنده نیز در نقاط مختلف کشور 7 هزار و 800 تا 8 هزار و 200 تومان و نرخ مصوب این محصول 8550 تومان است و اکنون مرغداران تولید خود را زیر قیمت به فروش می رسانند.
کسری 45 هزار تنی ذخایر راهبری 10 روزه از بازار داخلی تامین می شود؛ دولت واردات نکند
اسدالله نژاد با اشاره به برنامه ریزی ستاد تنظیم بازار برای واردات 45 هزار تن برای ذخایر استراتژیک اظهار داشت:  شرکت پشتیبانی دام می تواند به جای واردات این مرغ را در ظرف 10 روز از بازار داخلی تامین کند.
وی گفت: در حال حاضر مرغداری های کشور با انباشت مرغ در واحد های خود مواجه هستند و میزان تولید، مازاد تقاضا در بازار است و دولت به راحتی می تواند نیاز خود برای تامین ذخایر راهبردی از بازار داخلی به جای واردات تامین کند.