مرغ بازهم اول شد؛ این بار بیشترین ارزانی

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۳ شهریورماه امسال نشان می‌دهد که در هفته دوم نسبت به هفته قبل از آن قیمت لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت باقی‌مانده است. همچنین میوه‌ها و سبزی‌های تازه و مرغ در این دوره ارزان شده و تنها حبوبات با افزایش قیمت همراه بوده است.

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل و هفته مشابه سال قبل ثابت بود. قیمت تخم‌مرغ هم ‌تغییری نداشت و با شانه‌ای ۷۴۰۰ تا ۹۵۰۰ فروش رفته است.

در گروه برنج نیز قیمت تمام اقلام در مقایسه با هفته اول شهریورماه بدون تغییر بود اما در گروه حبوبات رشد ۰.۲ درصدی نسبت هفته اول و ۱.۶درصدی نسبت به هفته مشابه سال گذشته ثبت‌شده است.

در هفته منتهی به ۱۳ شهریورماه قیمت سبزی و میوه‌های تازه در مقایسه با هفته قبل و هفته مشابه سال قبل کاهش‌یافته است؛ به‌گونه‌ای که میوه‌ها ۲.۴ و سبزی‌ها ۲.۵ درصد نسبت به هفته اول شهریور امسال و به ترتیب ۱۰.۵ . ۲.۴ درصد در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته کاهش دارند.

گوشت مرغ هم گرچه در هفته اول شهریورماه بیش از پنج درصد گران شده بود اما گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هفته دوم ۳.۶ درصد ارزان شده است. هر کیلوگرم گوشت مرغ در سطح شهر حدود ۶۷۱۰ تومان فروخته‌شده است؛ قیمتی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۲ درصد افزایش دارد.