محرم آمد و عیدم عزا شد، حسينم وارد كرب و بلا شد.

آقا بیا که ما ز غمت گریه می‌کنیم

ماه عزاست بر حرمت گریه می‌کنیم

شکر خدا که دل به عزا خانه بار یافت

ماه بکاست ما به غمت گریه می‌کنیم

دل‌ها برای روز تو آماده می‌شوند

ما بهر دیدن علمت گریه می‌کنیم

ای خون ما حلال قدومت در این عزا

خون جای اشک بر قدمت گریه می‌کنیم