مجوز صادرات پیاز تا پایان خرداد صادر شد/سقف مجاز ۵۰ هزار تن

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مجوز صادارت ۵۰ هزار تن پیاز با عوارض ۱۵ درصدی ارزش پایه گمرکی تا پایان خرداد ماه سال جاری از تمامی گمرکات مجاز کشور صادر شد.