مجمع عمومی موسسه اعتباری ” آرمان ” ۲۴ تیرماه برگزار می شود

مجمع عمومی شرکت سهام عام در شرف تاسیس موسسه اعتباری ” آرمان ایرانیان ” بیست و چهارم تیرماه سال جاری برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی؛ آگهی دعوت از کلیه موسسان و پذیره نویسان موسسه اعتباری آرمان ایرانیان (چاپ شده در روزنامه های ایران، دنیای اقتصاد و خراسان یکشنبه مورخ ۹۴/۰۴/۱۴ ) به شرح ذیل می باشد:

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس

موسسه اعتباری آرمان ایرانیان(شرکت سهامی عام در شرف تاسیس)

بدینوسیله از کلیه موسسان و پذیره نویسان محترم موسسه اعتباری آرمان ایرانیان(شرکت سهامی عام در شرف تاسیس) و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی موسس شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ در محل سالن همایش‌های پژوهشکده نیرو به آدرس شهرک قدس، انتهای خیابان شهید دادمان برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

رسیدگی به گزارش هیات موسس و تصویب آن شامل هزینه‌های تاسیس؛
احراز پذیره‌نویسی و تادیه مبالغ کلیه سهام؛
تصویب طرح اساسنامه شرکت؛
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و تعیین حق حضور آنها؛
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه آنها؛
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار شرکت؛
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس باشد.

نکات قابل توجه:

گزارش هیات موسس به شرح مندرج در بند یک دستور جلسه و نیز طرح اساسنامه از پنج روز قبل از مجمع(۱۹/۴/۱۳۹۴)، در دفتر هیات اجرایی موسس به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان سرو شرقی، پلاک ۵۰، طبقه اول آماده و در دسترس پذیره‌نویسان محترم می باشد. ضمناً این گزارش در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال) به نشانی www.codal.ir قابل رویت می باشد. مقتضی است موسسان و پذیره نویسان محترم، وکیل یا نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، از تاریخ نشر آگهی تا ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ به دفتر هیات اجرایی موسس به نشانی مزبور و یا در روز مجمع به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.
شایان ذکر است همراه داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی (یا مدارک وکالت رسمی، وکالت عادی گواهی امضاء محضری) در مورد اشخاص حقیقی و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت همراه با معرفی نامه و نمایندگی قانونی برای اشخاص حقوقی و مدارک مثبته برای سایر نمایندگان قانونی برای حضور در جلسه مجمع الزامی است.
بر اساس مقررات تأسیس موسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز به موجب مفاد مندرج در مواد ۵۹ و ۶۱ اساسنامه پیشنهادی شرکت، صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیرعامل، می بایستی قبلاً به تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.