قیمت انواع گوشت مرغ در ایام محرم چقدر است؟

قیمت انواع گوشت مرغ در ایام محرم در بازار به شرح زیر است:
نام کالا
قیمت (تومان)
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
۴۱,۰۱۰
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم
۴۱,۸۵۰
ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
۶۶,۱۶۰
مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
۳۴,۷۷۰
سینه مرغ بی استخوان پویا پروتئین وزن 1.8 کیلوگرم
۸۳,۷۰۰
بال و بازو ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
۲۷,۰۳۰
گردن مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
۸,۴۹۰