روزانه ۱۲۰ تن مرغ در استان زنجان تولید می شود

زنجان-رئیس سازمان صمت زنجان، با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۲۰ تن مرغ در استان زنجان تولید می شود گفت: نیاز مصرف مرغ در استان روزانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ تن است.
ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۲۰ تن مرغ در استان زنجان تولید می شود گفت: نیاز مصرف مرغ در استان روزانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ تن است.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ در استان زنجان نسبت به خیلی از استان ها پایین است، اظهار کرد: مازاد بر نیاز استان به سایر استان ها ارسال می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان، گفت: این استان در خصوص تولید مرغ در استان مشکلی ندارد و به وفور مرغ وجود دارد و به سایر استان ها هم ارسال می شود.

فغفوری، با بیان اینکه خروج مرغ زنده از این استان ممنوع است، ابراز داشت: عرضه از سوی مرغدار، کشتارگاه ها و واحدهای صنفی با قیمت های مصوب رعایت نشود با متخلفین برخورد خواهد شد و پرونده برای آنها تشکیل می شود.

وی در خصوص توزیع مرغ منجمد در استان زنجان، تاکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام استان در توزیع مرغ منجمد به فروشگاه های منتخب و واحدهای صنفی معرفی شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت عملکرد خوبی داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، تاکید کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا مراکز عرضه مرغ در استان حق ندارند مرغ را قطعه بندی کنند.