رشد ۴۹ درصدی صادرات از اصفهان/عراق در صدر کشورهای هدف صادراتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهستانی پزوه اظهار داشت: صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان در چهار ماه ابتدای امسال به میزان ۷۵۷ هزار تُن و به ارزش ۶۲۷ میلیون و ۱۲۰ هزار دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۲۰ درصد و از حیث ارزش ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.‌

وی اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۴۴۷ نوع کالا برشمرد و در خصوص ارزش و سهم عمده محصولات صادراتی و مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: چدن آهن و فولاد ۳۱۲ میلیون دلار با سهم ۵۰ درصد و ۹۱ درصد افزایش، محصولات پتروشیمی ۹۶ میلیون دلار با سهم ۱۵ درصد و ۲۱ درصد رشد، محصولات از آهن و چدن ۴۲ میلیون دلار با سهم هفت درصد و ۵۲ درصد رشد، محصولات لبنی ۳۸ میلیون دلار با سهم ۶ درصد و سه درصد رشد و فرش ماشینی و دستباف ۳۴ میلیون دلار با سهم پنج درصد و ۱۶ درصد رشد را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان تعداد کشورهای هدف صادرات از طریق گمرکات استان را ۷۲ کشور اعلام و تصریح کرد: طی این مدت ارزش صادرات و درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته و درصد سهم به کشورهای عراق ۲۳۲ میلیون دلار و با ۵۴ درصد افزایش و با سهم ۳۷ درصد، پاکستان ۱۵۳ میلیون دلار با ۶۸ درصد رشد و با سهم ۲۴ درصد، ترکیه ۵۰ میلیون دلار با ۶۳ درصد رشد و با سهم ۸ درصد، افغانستان ۴۰ میلیون دلار و با ۱۱۱ درصد افزایش و با سهم ۶ درصد و امارات متحده عربی ۳۶ میلیون دلار با ۶ درصد رشد و با سهم ۶ درصد بوده است.

وی با اشاره به پنج مبادی گمرکی صادراتی استان اصفهان، ابراز داشت: طی چهار ماهه نخست امسال ۶۲۷ میلیون دلار صادرات گمرکات استان اصفهان از طریق گمرک اصفهان ۳۶۲ میلیون دلار با ۴۱ درصد رشد، گمرک اختصاصی ذوب آهن ۱۱۹ میلیون دلار با ۱۸۳ درصد افزایش، گمرک کاشان ۱۰۶ میلیون دلار با پنج درصد رشد، گمرک اختصاصی مجتمع فولاد مبارکه ۳۶ میلیون دلار با ۸۶ درصد افزایش و گمرک تجاری فرودگاه شهید بهشتی بالغ بر سه میلیون دلار با ۴۴ درصد رشد، انجام شد.