دستور جدید برای واردات گسترده گوشت به کشور

طبق بخشنامه روزهای اخیر یک مقام مسئول اقتصادی در دولت به تعدادی از مدیران زیرمجموعه، اعلام شده حسب توافق های صورت گرفته، قرار است از شهریورماه ماهیانه چند هزار تن گوشت قرمز گرم از طریق واردات دام زنده با مبدأ استان سیستان و بلوچستان وارد کشور و توسط بازوهای بخش دولتی و خصوصی در سراسر کشور توزیع شود به شرطی که معیارهای کیفی، قیمت رقابتی و تایید دام پزشکی این محموله ها نیز حاصل شود.