خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان خراسان جنوبی برای تعادل بازار

شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی، مرغ مازاد تولیدکنندگان استان را برای ایجاد تعادل در بازار مصرف ، خریداری می‌کند.
مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان از حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان مرغ خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان استان برای تعادل بازارخبر داد و گفت : برای حمایت از تولید کنندگان مرغ استان ، شرکت پشتیبانی امور دام آماده عقد قرداداد خرید مرغ مازاد خراسان جنوبی ، با توجه به دستورالعمل سازمانی بدون محدودیت در تناژ خرید است.
مهدی روشن افزود : این طرح تا زمانی که بازار به تعادل کامل دست پیدا کند و مرغ مازاد تولیدکنندگان خریداری شود، ادامه دارد.
وی گفت: مرغ منجمد شیرینگ پک شده از تولیدکنندگان شامل مرغداران، تشکل‌های مرغداران، اتحادیه‌های مرغداران و زنجیره‌های تولید، خریداری و وجه مرغ خریداری شده، پس از محاسبه به صورت نقد پرداخت می‌شود.