جریمه ۱۷ میلیارد ریالی بابت گرانفروشی مرغ

فروشنده مرغ در میدان بهمن به سبب گرانفروشی به جریمه نقدی ۱۷ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال محکوم شد.

جریمه ۱۷ میلیارد ریالی بابت گرانفروشی مرغبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی شهر تهران، متهم این پرونده، ۸ میلیارد و ۸۱۶ ریال بالاتر از نرخ مصوب، مرغ فروشی کرده بود.
این پرونده با شکایت سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان به این اداره کل ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه مربوطه قرار گرفت.
در نهایت پس از احراز تخلف و با رأی قطعی شعبه پنجم تجدید نظر تعزیرات حکومتی شهرستان تهران، مدیر شرکت به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۶۳۲ میلیون و ۴۱۳ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و مهر تخلف اول در پروانه محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از تعطیلی یک مرکز سونوگرافی در غرب تهران به دلیل گرانفروشی خبر داد .
به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی تهران ؛ محمد علی اسفنانی افزود​: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به پیوست نظریه کمیسیون ماده 11 ، شکایتی را از یک مرکز سونوگرافی به این اداره کل ارسال کرد که برای رسیدگی به شعبه 54 بدوی-تخصصی تعزیرات تهران ارجاع شد.
وی گفت:​ در نهایت به موجب حکم شعبه علاوه بر حکم به تعطیلی این مرکز ، مدیریت مرکز به پرداخت 13 میلیون و 650هزار ریال جریمه نقدی و درج در پرونده پزشکی محکوم شد .