تولید گوشت قرمز از مصرف پیش افتاد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که کشور امروز با مازاد تولید گوشت قرمز مواجه شده است گفت: چنانچه قیمت دام زنده از نرخ مصوب ۲۷ هزار تومان به ازای هرکیلوگرم پائین تر باشد شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به خرید تضمینی اقدام می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که کشور امروز با مازاد تولید گوشت قرمز مواجه شده است گفت: چنانچه قیمت دام زنده از نرخ مصوب ۲۷ هزار تومان به ازای هرکیلوگرم پائین تر باشد شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به خرید تضمینی اقدام می کند.
حسن عباسی معروفان با بیان این که تولید داخلی گوشت قرمز به خصوص گوساله از حد نرمال هم گذشته و به عبارتی کشور امروز با مازاد تولید مواجه است گفت: درخواست تولیدکنندگان در حال حاضر این است که برنامه ریزی ها به نحوی باشد که تولید برای آنان صرفه اقتصادی داشته باشد و افت قیمت به گونه ای نباشد که در ادامه مسیر تولید دامدار فکری دیگری کند و یا از چرخه تولید خارج شود.
وی اظهارداشت: خوشبختانه هم قیمت عمده فروشی و هم تولید گوشت گوساله در داخل خیلی خوب است و امید می رود در بازار مصرف هم مردم مناسب بودن قیمت گوشت را احساس و توان خرید داشته باشند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون بطور متوسط قیمت گوساله زنده در کشور به ازای هرکیلوگرم 27 تا 28 هزار تومان و گوسفند 37 تا 38 هزار تومان است.
وی در ادامه ضمن پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا خرید تضمینی گوشت باتوجه به مازاد تولید گوشت گوساله در کشور توجیه دارد، افزود: کشور در یک مقطعی با کمبود تولید گوشت قرمز مواجه و به ناچار از کشورهای دیگر این کمبود تامین شد.
عباسی معروفان ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به خصوص مسئولان امور دام کشور در همان مقطع با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب و در عین حال تامین نهاده ها و دیگر حمایت های لازم به فکر جبران کمبود تولید گوشت قرمز در داخل برآمدند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با این اقدامات سازنده میزان تولید گوشت در داخل به وضعیت سابق برگشته و حتی فراتر هم رفته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآورشد: دولت بواسطه اینکه تولیدکنندگان دست از کار و تلاش نکشند هفته گذشته در ستاد تنظیم بازار کشور مصوب کرد که شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید تضمینی گوشت قرمز ورود پیدا کند مشروط به اینکه قیمت دام زنده از نرخ مصوب 27 هزار تومان به ازای هرکیلوگرم پائین تر باشد.