تخصیص 1000 میلیارد تومان جهت پرداخت غرامت آنفلوانزا

معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه دو روز گذشته درخواست تخصیص یک هزار میلیارد تومان جهت پرداخت غرامت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را داشت که به نتیجه رسید.

رئیس سازمان مدیریت بحران امروز درباره حمایت‌های ویژه دولت از بهره‌برداران بخش کشاورزی گفت: کشاورزان از اقشار زحمتکش جامعه هستند، اما متأسفانه همیشه در معرض آسیب‌ها و بلایای طبیعی قرار دارند و در این راستا دولت توجه ویژه‌ای به آن‌ها دارد.

اسماعیل نجار افزود: ازآنجاکه 37 درصد جامعه از محل کشاورزی ارتزاق می‌کنند که این رقم جدای از اشتغال است، می‌توان گفت که تولید مواد غذایی برای کشور اهمیت بسزایی دارد؛ بنابراین باید بتوانیم مشکلات آن‌ها را مرتفع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی یعنی وجود استقلال در یک جامعه که این امنیت با رعایت برخی موازین و حمایت‌های خاص دولت قابلیت شدن دارد.

نجار ادامه داد: تأمین آب باوجود خشک‌سالی‌های چند سال اخیر، مبارزه با آفات اپیدمیک و مشکلات مختلفی که در بخش دام و طیور گریبان بهره‌برداران را می‌گیرد، از عواملی است که نیاز دارد از محل خاصی حمایت ویژه‌ای به این اقشار داشته باشیم.