تخصیص بودجه براساس میل سازمان برنامه خطرناک است| نظام تخصیص بودجه روی گسل تغییرات

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تخصیص بودجه براساس میل سازمان برنامه و بودجه خطرناک است و باید در این بخش حتما تغییراتی رخ دهد و اصلاحاتی صورت گیرد.

خبرگزاری بازار – بودجه سال ۱۴۰۲ تا روزهای آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد این بودجه در حالی تقدیم مجلس می شود که بسیاری از نمایندگان پیرو تخصیصات بودجه ۱۴۰۱ گلایه های متعددی دارند و تاکید می کند منابع بودجه قفل شده است.

جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به دغدغه بسیاری از نمایندگان پیرو عدم و کاستی در تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه وبودجه به استان ها بیان کرد: متاسفانه به این قبیل رفتارهای سازمان برنامه و بودجه به درستی اشاره شده است و نمایندگان در این بخش دغدغه های زیادی دارند.

وی بابیان اینکه بودجه باید به درستی تخصیص داده شود، بیان کرد: ما باید بودجه سالیانه را به نحوی نگارش کنیم که هرگونه تخصیص بودجه ای بر وفق قانون باشد نه براساس میل سازمان برنامه بودجه.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه تخصیص بودجه در حال حاضر بر اساس میل سازمان برنامه و بودجه و دولت است که این فرآیند به هیچ وجه درست نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تخصیص بودجه براساس میل سازمان برنامه وبودجه خطرناک است و باید در این بخش حتما تغییراتی رخ دهد و اصلاحاتی صورت گیرد.

وی با اشاره به عدم تخصیص بودجه اشتغالزایی بیان کرد: مسئولین باید نسبت به اجرای تبصره ۱۸ بودجه که به موضوع تامین منابع اشتغالزایی اشاره دارد توجه جدی داشته باشند چراکه اشتغالزایی به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم قلمداد می شود و باید به آن توجه داشت.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی در همین زمینه به خبرنگار بازار می گوید؛ تخصیص منابع بودجه سالیانه در اختیار دولت است و دولت هم با تخصیص هایی که انجام می دهد برخی جاها را پر و پیمان و برخی از جاها را کمتر می بیند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با این حال باید در زمینه نظام تخصیص منابع بودجه در بودجه سال ۱۴۰۲و برنامه هفتم توسعه یکسری تصمیماتی را اتخاذ کنیم.