تامین به موقع نهاده، قیمت مرغ گرم را کاهش می دهد

حیدری مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی با اشاره به لزوم تخصیص به موقع نهاده، گفت: اگر نهاده ها به موقع بدست مرغدار برسد می توان امیدوار بود قیمت مرغ گرم کاهش می یابد. در این صورت هم مرغدار متضرر نمی شود، هم قیمت ها از این وضعیت نا به سامان خارج می شود.

 

 

حیدری مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب، در خصوص وضعیت نهاده و میزان اختصاص داده شده به مرغداران، گفت: قبلا نهاده ها را به اتحادیه ها اختصاص می دادند و اتحادیه با توجه به ظرفیت تولید هر مرغداری، نهاده مورد نیاز را میان مرغداران تقسیم می کرد ولی از اواخر مهرماه،با تصمیم وزارت صمت و کشاورزی توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه به شکل دیگری تغییر کرد به صورتی که مستقیما بدست مرغداران برسد.

وی افزود: با این تصمیم، مرغدار با مراجعه به سامانه بازارگاه، میزان جوجه ریزی خود را ثبت می کند و در صورت صحیح بود اطلاعات و تایید آن، از شرکت هایی که سویا و ذرت دارند، مستقیما خرید می کنند. در اوایل کار، تخصیص ها مناسب بود به طوری که برای هر جوجه حدود ۱.۵کیلوگرم سویا و ۳ کیلوگرم ذرت تخصیص یافت. ولی در آبان ماه این اتفاق با مشکلاتی همراه شد.

حیدری تصریح کرد: سهمیه مرغداران در سامانه نشان داده می شود ولی تنها یک سوم این میزان تخصیص داده شده است و مرغدار منتظر است تا این تخصیص صورت بگیرد تا بتواند آن را بخرد. این تاخیر تخصیص نهاده باعث می شود تا مرغدار مجبور باشد تا نهاده خود را از بازار آزاد تهیه کند و همین امر موجب افزایش قیمت نهایی مرغ می شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی با اشاره به لزوم تخصیص به موقع نهاده، گفت: اگر نهاده ها به موقع بدست مرغدار برسد می توان امیدوار بود قیمت مرغ گرم کاهش می یابد. در این صورت هم مرغدار متضرر نمی شود، هم قیمت ها از این وضعیت نا به سامان خارج می شود.