بیش از ۷ هزار تن گوشت قرمز منجمد وارد کشور شد

مقامهای مسئول در جلسه ستاد تنظیم بازار در تهران از واردات بیش از ۷ هزار تن گوشت قرمز منجمد به کشور به منظور کنترل بازار خبر داده و اطمینان دادند که با توزیع آن، قیمت انواع گوشت گرم و سرد در سطح استان و کشور کاهش خواهد یافت.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در این نشست که روز چهارشنبه برگزار شد، گفت: گوشت معیشتی با قیمت ارزان‌تر از سطح بازار در اختیار مردم و اصناف مختلف قرار می گیرد تا مشوقی برای خرید در جامعه باشد.
وی افزود: طبق اعلام ستاد تنظیم بازار کشور قیمت گوشت دام سنگین منجمد وارداتی در حال حاضر کیلویی بین ٣٨ تا ٤٠ هزار تومان است و ما انتظار داریم قیمت آن باز هم کاهش یابد.
محسنی بندپی تصریح کرد: بخشی از این گوشت به بهزیستی استان تهران اختصاص یافته است و این گوشتها به منظور حفظ ارزش غذایی باید به سرعت و با قیمت پایین تر عرضه شود.
١٦٠٩ تن گوشت منجمد برای استان تهران
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران هم در این نشست با اشاره به اینکه یک هزار و ٦٠٩ تن گوشت دام سنگین وارداتی منجمد برای استان تهران درنظر گرفته شده است گفت: در مجموع، هفت هزار تن گوشت منجمد وارد کشور شده است که در میان استانهای مختلف توزیع می شود.
علیرضا قاسمی فرزاد اضافه کرد: بیش از ٥٠٠ تن گوشت نیز برای رانندگان تاکسی و اتوبوس در نظر گرفته شده است که از طریق تعاونی های مربوطه توزیع خواهد شد.
به گفته وی، ٢٠٠ تن از این گوشت سهمیه بهزیستی استان تهران است و بقیه نیز در اختیار کارمندان، کارگران و سایر اقشار مردم قرار خواهد گرفت.