برنامه‌ریزی برای تعادل قیمت 7 هزارتومانی مرغ گرم

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام جنوب کرمان گفت: ان‌شاءالله با سیاست‌های اعمال‌شده، شاهد تعادل قیمت مرغ گرم با قیمت 70 هزار ریال باشیم.

ابراهیم بصیریان اظهار کرد: از 13 اسفند نرخ قیمت گوشت مرغ منجمد برای عاملان فروش 51 هزار ریال در نظر گرفته‌شده که نسبت به قبل کاهش داشته است .

وی بیان کرد: آن‌ها مجاز هستند که مرغ منجمد را در سطح شهرستان جیرفت با قیمت 55 هزار ریال و در سایر شهرستان‌ها با قیمت 56 هزار ریال به مصرف‌کنندگان عرضه کنند.

بصیریان تصریح کرد: این کاهش قیمت سراسری روی قیمت گوشت مرغ گرم موجود در بازار نیز تأثیر داشته است.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام جنوب کرمان گفت: ان‌شاءالله با سیاست‌های اعمال‌شده در این بخش شاهد تعادل قیمت مرغ گرم به 70 هزار ریال که موردنظر وزارت جهاد کشاورزی است، برسیم.

بصیریان عنوان کرد: تمام عاملان توزیع می‌توانند با معرفی‌نامه از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها یا اداره‌های صنعت، معدن و تجارت نسبت به دریافت مرغ در قالب تنظیم بازار اقدام کنند.