ایرانی‌ها ۲ برابر دنیا مرغ می‌خورند

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: میانگین سرانه تولید و مصرف گوشت مرغ در کشور ۲۵ کیلوگرم و ۲ برابر میانگین جهانی است.

به گزارش تسنیم، حسن رکنی با اشاره به اینکه امنیت غذایی از موضوعات موردتوجه وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: تأمین پروتئین که از دو بخش عمده دام و طیور تأمین می‌شود موردتوجه وزارت جهاد کشاورزی است.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در کل کشور در هر دوره دو میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌شود، گفت: با تلاش و همکاری مسئولان، بدون افزایش ظرفیت و با بهینه کردن شرایط موجود یک‌میلیون تن به ظرفیت موجود اضافه‌شده است.

رکنی عنوان کرد: مخاطبان و کشورهای هدف صادرات گوشت مرغ 10 کشور هستند که تلاش می‌شود واحدهای تولیدکننده مرغ برای انجام صادرات بهتر موردحمایت قرار گیرند.