امحاء محموله تخم مرغ فاسد با ورود دادستانی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم از امحاء محموله تخم مرغ فاسد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، رحیم علیش پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم از امحاء محموله تخم مرغ فاسد در این شهرستان خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم گفت: در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه در حوزه بهداشت و سلامت و در اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دستور قضایی مبنی بر امحاء و معدوم‌سازی محموله تخم‌مرغ فاسد متعلق به فروشگاهی زنجیره‌ای به میزان ۸۱ کارتن صادر شد که به لحاظ تاریخ، منقضی و غیر قابل مصرف شده بود.