افت و خیز در بازارهای جهانی فولاد

سنگ آهن

به گزارش ارانیکو و به نقل از کالاخبر، در هفته ای که گذشت در بازار سنگ آهن وارداتی در چین متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد حدود ۶ دلار بهبود داشت و به نزدیکی ۱۰۶ دلار هر تن سی اف آر چین رسید. البته بیشتر رشد قیمت مربوط به روزهای آخر هفته بود. افزایش تولید فولاد کارخانه های چینی به بهبود جو بازار سنگ آهن کمک کرد از طرفی گرمای بی سابقه و مشکل کمبود برق واحد های صنعتی هنوز در چین ادامه دارد که بر فعالیت های ساختمانی نیز اثر می گذارد.

قراضه

هفته گذشته بازار واردات قراضه در ترکیه تا ۴ دلار بهبود را تجربه کرد به ۴۰۲ دلار هر تن سی اف آر رسید. در کل سکوت بازار قراضه ترکیه ادامه داشت چرا که فولادسازان ترکیه با رکود بازار محصولات خود روبرو هستند. عرضه قراضه کم است و سایر بازارها نیز خریدارند از این رو فروشنده ها نسبت به قیمت کمتر از ۴۰۰ دلار مقاومت می کنند.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن صعودی بود و از ۳۱۰ دلار به ۳۳۸ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۲۵ دلار بالا رفته ۴۲۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بیلت

هفته گذشته میلادی متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس از ۵۲۰ دلار به ۵۰۵ تا ۵۱۲ دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی چین بیلت صعودی بود و از ۵۳۶ دلار به ۵۴۹ تا ۵۶۳ دلار هر تن درب کارخانه رسید.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت از ۵۱۰ دلار به ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. در ترکیه نیز معامله بیلت وارداتی در ۵۶۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.بیلت صادراتی ایران نیز از ۴۵۶ تا ۴۵۸ دلار به ۴۵۵ تا ۴۶۲ دلار هر تن فوب رسید.

مقاطع

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی در ۵۹۵ دلار هر تن فوب ثبات داشت.

میلگرد صادراتی ترکیه تا ۸ دلار افت داشت و ۶۴۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. در بازار داخلی ترکیه نیز میلگرد تا ۱۳ دلار ارزان تر شده ۶۵۰ دلار هر تن درب کارخانه بود. میلگرد صادراتی سی آی اس نیز از ۶۳۱ تا ۶۳۳ دلار به ۶۲۵ تا ۶۲۸ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید.

همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۹۹۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۳۰ یورو افت داشت و ۹۵۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس تا ۱۵ دلار ارزان تر شده ۵۲۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز حدود ۵۹۹ دلار هر تن فوب بود که تا ۴ دلار افت داشت. در بازار واردات ترکیه ورق گرم روسیه ۵۹۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که ۵ دلار افت هفتگی داشت.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم تا ۵۰ یورو افت داشت و۷۰۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی آمریکا نیز ورق گرم ۳۰ دلار ارزان تر شده و ۷۷۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.

همچنین اسلب صادراتی سی آی اس ۱۵ دلار رشد داشت و ۴۳۰ دلار هر تن فوب شد و اسلب صادراتی ایران نیز از ۴۳۵ دلار به ۴۳۰ تا۴۴۵ دلار هر تن فوب رسید.